Når melankolien blomstrer

 

Om Jens Fink-Jensens lyriske forfatterskab 

Af Ivan Schou Vibing

 

Titlen på debutdigtsamlingen Verden i et øje, er velvalgt; her handler det nemlig om det uendeligt store og det uendeligt små, om det universelle set, hørt og følt af et menneske på et sandkorn. Et af digtene

 

Her er jeg som et korn
i et ildhav af fremmede tanker
i konflikt med en drøm om en fremtid

(Verden i et øje, p.70)

leder tankerne hen på Otto Gelsteds digt "Mennesket".

Digtene kan betragtes som et kik ind i et kamera, hvor livet og verden kan opleves. Sammenhængen mellem digtene og forfatterens interesse for fotokunst er åbenbar. Det oplevende subjekts øje er som et krystalprisme ["Jeg er en del af lysets brydninger" (p.54)], der spalter lyset i farvespektrets kulørte bestanddele

 

Byen hvid Gaderne hvide

(...) Vi mødes Taler i det grønne

Hører ikke hinanden i havet:

Blåt blåt

(...) Gule tænder ...

(...) Husene og vandet med farverne:

Sorte sorte hænder

(Verden i et øje, p.47),

og dets sensitive bevidsthed forsøger (forgæves?) at analysere sig frem til et livsholdepunkt, der kan forstås:

  

Jeg forstår ikke lyset
forstår ikke suget
når alt skal slukkes

Jeg forstår ikke mig selv
når den jeg elsker
kan slette mig af drømmene ...

Jeg forstår at jeg aldrig
kan give op
så længe du er til!

(Verden i et øje, p.71).

Digterjeget befinder sig i en kronisk eksistentiel krise; digtene såvel som hele forfatterskabet er spændt ud mellem universel uvidenhed og ihærdig længsel efter et andet menneske. Denne længsel fører kun til midlertidig forening og ender derfor i smertefuld melankoli. Det er et ungt jeg, der udtrykker sig i disse debutdigte, men også et ærligt jeg, der erkender begrænsningen. Uvidenheden og usikkerheden er dog andet end ungdom, den er et grundvilkår:

   

(...) Og vi råber om hjælp ud i altet
men et svar kommer aldrig tilbage
for vi tror ikke selv at det kommer

Vi er bange på lemmernes vegne
vi er bange for øjnenes tåger
og for hjerternes pumpende rytmer

For vi ved intet om dette virvar
som er fyldt med forskrækkelsens sugen
og med uvisse hændelsers luren

Og dog lever vi livet om muligt
mellem styrtende borgmures buldren
for vi ved ikke noget om noget

For vi ved ikke noget om noget
for vi ved ikke noget om noget
for vi ved ikke noget om noget

(Verden i et øje, p.72).

Meningen med digtene er vel egentlig en gammel mening, som består i en afsøgning, en forgæves søgen efter meningen med livet. Hvis meningen med livet ikke kan være viden, kan den være et andet menneske. Men hvis dette andet menneske ikke kan gribes eller fastholdes over tid, har kun sorgen bestandighed:

 

TIT VÅGNER JEG

Tit vågner jeg
om morgenen
fra en ond drøm
hvor du døde
eller blev taget fra mig

Og ligger i et øjeblik
a
f befriende ro
indtil det krakelerer indvendigt
i
et sort glimt
når jeg igen husker
at du virkelig
er gået

(Sorgrejser, p.39).

Denne smertefulde erkendelse af forandringen fører til oplevelsen af sorg, og det passer derfor meget godt, at forfatterskabets anden digtsamling, Sorgrejser, indledes med ordene "Om lidt er alt forandret", en indledning, der kan hentyde til både Blicher og Branner. Død og ensomhed kobles sammen i et af digtene

 

Sammen ser vi
blomsterne dø

og begraves senere
adskilt, adskilt, adskilt...

i deres udtømte vaser...

(Sorgrejser, p.42),

men jegets dødserkendelse fører lidt senere til en slags livets manifest, en krigserklæring mod døden:

               

RÅD

Forrådnelse
betyder ikke
at noget går i stykker
og går tabt

Men at stoffet forenes:
EN SAMLING
ET GENSYN
mellem oprindelige bestanddele ...

Og alligevel
skal forrådnelse bekæmpes
fordi den er så lydløs
og snigende

Så hellere råbe til hinanden
inden vi forsvinder
så det kan høres
at vi har været her 

OG ER HER LÆNGE ENDNU!

(Sorgrejser, p.68).

På baggrund af en accept af en organisk cyklus, af et økosystem, hvor døden er en naturlig konsekvens af livet, handler det altså om at nyde livet, så længe man har det. Livssynet er moderne, her er der ingen fortrydelsesret, mennesker har kun hinanden, momentet bliver værdifuldt. Det handler om at leve - og det gør jeget så i et spændende og eksperimenterende digt, hvor to semantiske rækker er monteret ved siden af hinanden:

 

DIALOG I EN HAVE

Pludselig spurgte du mig
    
mens vinden sagte begyndte
hvordan jeg kunne tale

    
at bevæge grenenes silhouetter
en hel aften om mig selv

    
og styre deres egen tyste musik
uden at nævne mine digte

    
med appelsinernes enkeltvise dump
og alle deres følger

   
mod nattens gule søvn

Jeg svarede dig
    
i en tidlig morgentåge
at jeg ikke lever

    
samlede nysgerrige hænder
for at skrive

    
resterne af denne nats forfald
men skriver dagene ned

    
i en kurv af flettet tid
for at kunne overleve dem

(Sorgrejser, p.81).

Sorgen gør ikke livet umuligt, den giver det dybde.

I Dans under galgen kan man på sidste side læse, at den afslutter "trilogien om de første afsøgninger" (p.159). Den mening med livet, som er blevet "afsøgt" i de to foregående digtsamlinger, lykkes det jeget at finde i en accept af livets vilkår 

  

Alt må slutte
for at alt kan
fortsætte

(Dans under galgen, p.22),

i en placering af mennesket i en naturhistorisk sammenhæng

  

Ved Laetoli, Tanzania
blomstrer fossilerne i alle lag
som små, fjerne råb fra en nær tid
En pludselig, tæt
afsløring af sammenhænge
Dér dukker tegnene op
på skridt taget så utroligt tidligt
Spor efter menneskelige væsener
sat for næsten fire millioner år siden

Jorden var dækket af vulkansk aske  
samtidig regnede det mildt  
derfor fik sporene  
en cementagtig konsistens  
Denne ufattelige tilfældighed  

bevarede dem ...
Nu dækker liljerne disse flader
Deres røde, bølgende hav af blade
er blodets heftige gentagelse:
Kontinenters fødsel
Død i livets ekko
De ældste fodspor i verden

(Dans under galgen, p.15),

og ved at "kaste sorgen af" sig, "og brede den ud som et tæppe", som "et tegn: "for at alle skal kunne dele den med os" (p.65). Menneskets urtilstand tolkes i digtenes univers som en positiv periode, en lykketilstand, hvor det "Gennem årtusinder gik ud på at leve" (p.27). "Dagene var bløde forløb af tusindårig tryghed, (...) som kun tragiske fejltrin og misforståelser i en fjern fremtid kunne bryde" (p.30), for "Dengang drømte ingen om fred / for krigen var ukendt" (p.31). Denne positivt vurderede periode i menneskets udviklingshistorie varer ikke ved, den ender i et sammenbrud, et syndefald af en eller anden slags. Modsætningen mellem fortidens lykketilstand og sammenbruddet udtrykkes smukt i to helt parallelle digte: 

 

Et                        Et
          
sted                         sted
          
i                         i
         
    fortiden                 tiden
         
    bryder                   bryder
          
mennesket                    mennesket
         
    frem (p.24)              sammen (p.32).

(Dans under galgen)

Denne modsætning giver senere i digtsamlingen anledning til en egentlig civilisationskritik, hvor det moderne samfunds krigsmaskiner står for skud:

 

Lad os
         
      sammen
         
            græde
                   
      over
                   
            raketterne

en stille

    
gråd
         
over
              
den opstillede
                   
trussel

Det

    
er deres tid
         
med lammet
              
febrilsk
                   
venten


Svedige

    
fingres
         
luftdans
              
over
                   
tragiske knapper

(Dans under galgen, p.118f).

Det er i det lyriske forfatterskab sjældent, at der udtrykkes en så direkte samfundskritisk holdning. Men også firsernes fremmedgjorte overfladekultur må stå for skud:

 

Disco, disco og disco igen
firsernes nærhed:
Her er jeg

    
Der er du
Eet trin til højre
og eet til venstre
det gør jeg

    
og det gør du
Dette er firsernes frisind
Angsten for kendskab
Overfladens kærlighed

    
hvad tænker du?

(Dans under galgen, p.106).

De tre første digtsamlinger har usikkerheden tilfælles, men der er tale om en udvikling; afsøgningerne resulterer næppe i mere viden, men absolut i modenhed og afklaring.

Forfatterskabets fjerde samling digte, Nær afstanden, beskæftiger sig med distancen; jeget er isoleret, ensomt blandt mennesker. Indledningsdigtet hedder "Udsigt til et hastigt år" og rummer tolv strofer, en for hver måned. Jeget går rundt og ser på verden udenfor, men det er ikke rigtig med, i det der foregår; det er altid de andres forelskelser, de andres færden, der registreres (p.10). Melankolien blomstrer. Jeget befinder sig i en afventende, vegetativ periode, det er "Fortvivlet over altings forandring" og trøster sig "ved altings gentagelse" (p.13). To digte udtrykker tydeligt, hvad det er det handler om:

 

LIV OG DØD FRA OVEN

Fra bjerget
Flyder vandet
Under bjerget
Kendt af alle
Ligger byen
Lever og drikker

Fra bjerget
Flyder lavaen
Springer ilden
Under asken
Ligger byen
Glemt af alle.

(Nær afstanden, s.22)

...........................

HELE MIT LIV

Jeg har kørt tusind kilometer
På skinner af stål og støj
For at finde rytmen
Mellem to fremmede hjerter

Jeg har søgt hele mit liv
Rejst mellem forladte byer
I håbet om pludselig at ankomme
På samme tid og sted som dig.

(Nær afstanden, s.57).

Bag livet ligger døden og glemselen. Jeget er aktivt, det handler, det rejser, det søger - meningen med tilværelsen: et andet menneske. Og hvordan går det så? Jo, ...

 

HUSKER DU KÆRLIGHEDEN

Husker du kastanjeskoven
Lysets flimren i kronerne
Og vore hænders søgen

Husker du kastanjerne
Vi samlede i det tidlige efterår
Så glatte af liv og løfter

Det rene sprog de talte
Om afsked vished og tilbagevenden
Og de mirakler vi så

Nu ligger de
Usete af de samme øjne
Indtørrede og hule
I en skål på dit bord.

(Nær afstanden, p.67)

Enkelt, trist - og utrolig smukt!

Forvandlingshavet er blandt meget andet et indlæg mod forandringen, mod tiden, der går, man kommer umiddelbart til at tænke på en af forestillingerne i Peter Høegs debutroman. Jeget "ville sådan ønske / At i går var i dag / Og i forgårs i morgen / At tiden ville være / som når jeg ser på / Mit ur i et spejl / At den ville strømme / uden at forsvinde / Som vandet i denne flod" (p.44). Livet er et hav af forvandling, det rummer smukke processer, men deres ubestandighed fører mennesket ind i melankolien.

Forvandlingshavet og Nær afstanden rummer koncentrerede digte af stor skønhed. Det, der begyndte famlende, fuldender sig her i en tolerant forståelse af altings komplicerede sammenhæng:

 

FRAGMENT

Hvert skridt
Rummer hele rejsen

Hvert atom af klippen
Rummer hele bjerget

Hvert kys
Rummer os

(Forvandlingshavet, p.50)

Jeget når måske ikke frem til en tilstand af harmoni eller ro, men digtene klinger ud i en behersket tro på fremtiden: "Drømmen troen trøsten og i morgen / Ja, i morgen er der alt / Det jeg bevæger mig for // Alt det jeg insisterende er" (Forvandlingshavet, p.104).

Forfatterskabets sjette digtsamling bærer titlen Alt er en åbning og udkom i 2002. Melankolien og oplevelsen af sorg og ensomhed dominerer også en del af de nye digte. Jeget er spændt ud mellem en ukendts ligfærd gennem byen på den ene side og intensive oplevelser med datteren på den anden. Livet koncentreres af den sorg, som altid ligger under overfladen, for eksempel når der skrives om datteren:

 

JEG SER DIG

En eller anden gang
Er den sidste gang
Jeg ser dig

(…)

En eller anden gang
Er den sidste gang
Jeg ser dig, solen, himlen

Er du så et barn eller voksen?
Er jeg stadig ung eller gammel?
Og vil jeg vide når det sker?

Jeget har nu nået det punkt i livet, hvor smerten ikke kun ligger i fortiden, men også i fremtiden, jeget slipper ikke for sit ansvar, følelsen bliver dobbelt belastende. Med modenheden følger fortvivlelsen; der håbes på, at selv døden kan være et gensyn:

 

Eller måske er ingen gang
Helt den sidste
Måske er der altid et gensyn

Måske er enhver død
Enhver fødsel
Et gensyn

Jeg ser dig
Solen, himlen
Igen.

(Alt er en åbning, p.35)

Det religiøse håb suppleres med en fornyet vilje til at gribe dagen og leve i nuet:

 

I dag vil jeg skrive
Om i dag, ikke om i går
Som var så præget af venten

(Alt er en åbning, p.83)

Sammenlignet med digtene i Forvandlingshavet, viser de nye digte, at jeget er sejlet over havet og har nået en anden kyst, det er ikke mindre sårbart over for påvirkninger, tankevirksomheden brænder ikke på et lavere blus, men gennem bearbejdelsen af fortidens kærlighedstab nærmer det sig en frigørelse, som netop åbner nye, let optimistiske perspektiver. Alt er en åbning!

Ivan Schou Vibing

Ivan Schou Vibing

Læs også om Jens Fink-Jensens lyrik i uddraget af Peter Stein Larsens bog Modernistiske outsidere.